Alles wat u wilt weten over loonkostensubsidie leest u hier!

Wat is loonkostensubsidie eigenlijk?

Veel bedrijfseigenaren en -leiders met eigen personeel in dienst hebben zijdelings wel eens wel van het fenomeen loonkostensubsidie (ook wel LKS genaamd) gehoord. Toch weten nog steeds veel ondernemers niet exact wat deze vorm van economische overheidssubsidie inhoudt. Laat staan dat deze subsidie door hen, terwijl ze er mogelijk wel recht op hebben, bij de gemeente wordt aangevraagd. Onder loonkostensubsidie - een maatregel die in de Participatiewet beschreven staat - wordt een speciale aanvulling van loonkosten verstaan, die de overheid doet wanneer ondernemingen mensen met beperkingen aannemen,. Hierbij betreft het mensen met een ziekte, handicap of stoornis die anders niet of zeer moeilijk aan werk kunnen komen.

Wanneer kan ik aanspraak maken op deze subsidie?

Aanspraak maken op de financiële tegemoetkoming voor gehandicapten of zieken op de werkvloer kan alleen onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden. Het uitgangspunt is dat u als werkverschaffer deze subsidie mag aanvragen als de betreffende persoon die u aanneemt minder dan het wettelijk loon verdient. Er zijn nog enkele extra voorwaarden en eisen verbonden aan de aanspraak op deze subsidie. Zo moet de betrokken persoon minimaal een arbeidscontract voor de duur van zes maanden hebben en minstens twaalf uur per week bij uw bedrijf werkzaam zijn. Het compenseren van de onderbetaalde werknemer via subsidiëring van de loonkosten komt vaker voor dan veel CEO's, bazen en managers zich realiseren. De moeite van het uitzoeken of u aanspraak kunt maken op de tegemoetkoming voor uw personeel loont in veel gevallen dan ook letterlijk en figuurlijk! U krijgt namelijk het financiële gat gecompenseerd dat tussen de actuele loonwaarde (dit is het percentage van het wettelijk minimum loon dat een werkende in staat is om te verdienen) en het minimumloon ligt. Met als resultaat dat de betrokken persoon niet onder de grens van het minimumloon uitkomt.

Waar en hoe moet de loonkostensubsidie precies worden aangevraagd?

De subsidie op de loonkosten moet bij de gemeente aangevraagd worden waar uw zieke of gehandicapte werknemer staat ingeschreven. Dit kunt u het beste doen door telefonisch contact op te nemen met het loket van uw gemeente of door via de website van uw gemeente te zoeken naar het aanvraagformulier. Hierbij zijn natuurlijk de nodige persoonlijke gegevens van uw werknemer nodig, dus vul dit formulier op een geschikt moment samen in. Hierop neemt de gemeente verdere stappen om een en ander rond te maken met het UWV. Goed om te weten is dat LKS kan worden aangevraagd voor onbeperkte duur, zoals er een arbeidsovereenkomst met de betrokken persoon is. Let er ten slotte op dat het verzoek tot LKS op zijn laatst twee maanden na het begin van het dienstverband dient te zijn ingediend.Tags:
442 Woorden

Over ons

Onderwijs en ontwikkeling Hallo allemaal, mijn naam is Charlotte en welkom op mijn weblog. Toen ik op mijn zeventiende begon aan de Pabo, deed ik dat in eerste instantie omdat ik nog niet wist wat ik wilde worden. Gelukkig bleek het een schot in de roos te zijn. Werken met kinderen beviel me meteen erg goed. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik zelf niet genoeg inspraak had op de lessen die ik moest geven. Ik ben me daarom bezig gaan houden met onderwijs en ontwikkeling voor kinderen. Dat houdt in dat je onderzoekt hoe je het onderwijs steeds beter kunt aanpassen aan de leerlingen en hun behoeften. Op mijn blog lees je mijn bevindingen.

Zoeken

Archief