Subsidie voor loonkosten regelen: dit zijn de hoofdlijnen!

Het regelen van een passende subsidie voor loonkosten voor het in dienst nemen van medewerkers, is een mogelijkheid die door steeds meer ondernemers wordt ontdekt. Loonkostensubsidie, zoals deze maatregel kortweg heet, kan in bepaalde situaties door bedrijven worden aangevraagd om bepaalde werknemers een dienstverband aan te bieden. Maar hoe is dit in hoofdlijnen geregeld? Voor wie is de subsidie van loonkosten bedoeld? En hoe is dit systeem opgezet? In welke gevallen kun je als bedrijf aanspraak maken op een vergoeding voor loonkosten volgens de loonkostensubsidieregeling? Wil je graag antwoorden op deze vragen, dan moet je snel verder lezen. In dit artikel lees je alle belangrijke informatie die je als participant (werkgever of betrokken werknemer) rond de subsidie van de loonkosten moet weten.

Wat houdt subsidie voor loonkosten in de arbeidspraktijk in?

De subsidie voor of van loonkosten wordt, zo stelden we net al, kortaf aangeduid als loonkostensubsidie. Loonkostensubsidie is een financiële regeling van de overheid, die is ingesteld voor werkgevers die een of meer mensen in dienst (willen) nemen met een handicap, arbeid gerelateerde beperking of een ziekte. Vaak kunnen mensen die een beperking hebben of een ziekte onder de leden hebben, niet genoeg werken en verdienen om het vereiste niveau van het minimumloon te bereiken. De overheidssubsidie voor loonkosten biedt hier uitkomst: bij loonkostensubsidie vult de gemeentelijke overheid het tekort aan loon van de betreffende zieke of beperkte werknemers aan tot het minimale vereiste wettelijke niveau. Hierdoor kunnen kwetsbare mensen dus gewoon aan het werk tegen op zijn minst het minimumloon. Deze regeling is een onderdeel van de Participatiewet. Deze wet is erop gericht om iedereen in de Nederlandse maatschappij te laten meedoen op het gebied van economie, cultuur, politiek, sport, et cetera. Eerlijke en gelijke kansen dus, ook voor mensen die door ziekte of handicap(s) beperkt zijn in hun dagelijkse handelingen.

Meerwaarde van loonkostensubsidie & waar aan te vragen?

Loonkostensubsidie heeft voor meerdere betrokken partijen grote voordelen. De zieke of beperkte werknemer die eerst niet aan de bak kwam, kan met deze subsidie weer meedraaien in de economie. En knapt daar ongetwijfeld van op door het gegarandeerde inkomen en door de dagelijkse sociale contacten met collega's en andere betrokkenen. Tegelijk is het voor de werkgever aangenaam om mensen werk te gunnen, die dat anders niet kunnen doen. En dan zonder dat de werkgever aan productiviteit inlevert, omdat de loonkosten vergoed worden. Voor de overheid en samenleving is het ten slotte fijn dat de kosten voor (bijstand)uitkeringen beperkt worden. Op de lange termijn scheelt dit belastingkosten.
Werkgevers die geïnteresseerd zijn in de loonkostenregeling, kunnen deze aanvragen via de gemeente waar de betrokken werknemer ingeschreven staat. Succes en geniet optimaal van de vele voordelen van de loonkostenregeling!Tags:
447 Woorden

Over ons

Onderwijs en ontwikkeling Hallo allemaal, mijn naam is Charlotte en welkom op mijn weblog. Toen ik op mijn zeventiende begon aan de Pabo, deed ik dat in eerste instantie omdat ik nog niet wist wat ik wilde worden. Gelukkig bleek het een schot in de roos te zijn. Werken met kinderen beviel me meteen erg goed. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik zelf niet genoeg inspraak had op de lessen die ik moest geven. Ik ben me daarom bezig gaan houden met onderwijs en ontwikkeling voor kinderen. Dat houdt in dat je onderzoekt hoe je het onderwijs steeds beter kunt aanpassen aan de leerlingen en hun behoeften. Op mijn blog lees je mijn bevindingen.

Zoeken

Archief